Oficjalny portal Miasta

Obrazy
Rozklad jazdy MPK

Kontakt z operatorami i administratorami systemu ITS Legnica

Centrum Zarzadzania Ruchem,
Urzad Miasta Legnicy,
ul. Mickiewicza 2,
tel. 76 818 04 95 wew. 40


Wydzial Zarzadzania Ruchem Drogowym,
Urzad Miasta Legnicy,
ul. Mickiewicza 2,
tel. 76 721 23 71

Urzad Miasta Legnica,
Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica,
tel. 76 721 21 99, fax 76 721 21 15

 

Zapraszamy do kontaktu

 

rd@legnica.eu webmaster@legnica.eu

 


Oficjalny Portal Miasta