Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Umowa: POIS.08.03.00-00-003/10-00 z dnia 8.01.2013r. z późn. zm.
Całkowita wartość projektu: 19.534.805,86 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 15.705.351,47 PLN
Okres realizacji projektu: 2012 - 2016

ITS Legnica - Inteligentny System Transportu

Co to jest ITS Legnica?
Jest to inteligenty zintegrowany system wspierający zarządzanie ruchem i transportem publicznym w Legnicy. Na ITS składa się infrastruktura informatyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja teletechniczna, specjalizowane kontrolery sterujące ruchem i kamery monitoringu.

ITS to jeden z elementów budowy inteligentnego miasta, będący wyzwaniem wobec stale rosnącego ruchu ulicznego w mieście. Projekt to nowoczesny system sieci transmisji danych oraz centrum zarządzania danymi. Na serwerach w centrum danych pracuje najnowocześniejsze oprogramowanie (tzw. Szyna Danych) odpowiadające za komunikację i wizualizację stanu ruchu w mieście. Wspierają one operatorów Centrum Zarządzania Ruchem, którzy na bieżąco monitorują stan miejskiego ruchu. Inżynierowie ruchu mają także do dyspozycji aplikacje służące m.in do optymalizacji ruchu, wglądu w stan skrzyżowań, kontrolowania wjazdów na czerwonym świetle, zdalnego zmieniania programów sygnalizacji i wiele innych.

Generic placeholder image

Po co ITS Legnica?

Poprawa mobilności miejskiej to obecnie jedno z największych wyzwań polskich samorządów – dużych i średniej wielości miast. ITS Legnica to system, który zmierza do poprawy płynności ruchu przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej i pojazdów uprzywilejowanych poprzez skrócenie czasu podróży na określonych trasach w mieście.

System jest logicznie podzielony na tzw. trzy warstwy główne, którym przypisano konkretne zadania. Pierwsza to urządzenia fizycznie rozlokowane w mieście, które komunikują się z pozostałymi warstwami za pomocą stworzonej w tym celu sieci. Kolejne to wszystkie podsystemy oprogramowania przeznaczone do kontroli urządzeń, zarządzania informacją, do jej rejestrowania i przekazywania na najwyższą warstwę. W warstwie najwyższej znajdują się użytkownicy i aplikacje stworzone z myślą wspomaganiu zarządzaniem ruchem.

Generic placeholder image

Projekt ITS Legnica w liczbach

W ramach projektu przebudowano 43 skrzyżowania i dostosowano je do włączenia w system ITS. Zainstalowano ponad 100 kamer które czuwają nad bezpieczeństwem w mieście. Zainstalowano 5 świetlnych znaków zmiennej treści na głównych drogach wjazdowych do centrum miasta aby informować kierowców o utrudnieniach.

Zaadaptowano istniejącą stację meteo, która obecnie raportuje informacje o pogodzie na portalu WWW i w Centrum Zarządzania Ruchem. Zainstalowano kilkanaście specjalnych i wydajnych serwerów, non-stop przetwarzających dane ze wszystkich urządzeń. Poprowadzono dziesiątki kilometrów światłowodów i okablowania strukturalnego aby połączyć wszystkie elementy w system. Zbudowano portal WWW dla mieszkańców Legnicy który w czasie rzeczywistym raportuje stan ruchu w mieście. Na wybranych przystankach uruchomiono system dynamicznej informacji przystankowej, a dla wszystkich użytkowników komunikacji publicznej wdrożono aplikację mobilną MyBus, pozwalającą zaplanować podróż autobusem miejskim na własnym smartfonie. Prace wdrożeniowe były prowadzone przez wiele zespołów inżynierski z różnych branż (budowlana, informatyczna, elektroniczna, transportowa, elektryczna).

Generic placeholder image
Legnica
Projekt pn.: "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Deklaracja dostępności
© Legnica