Kontakt

Kontakt z operatorami i administratorami systemu ITS Legnica e-mail: kancelaria(at)legnica.eu; webmaster(at)legnica.eu
Bank Pekao S.A. I/ Oddział Legnica 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
REGON 390 647 251, NIP 691 00 11 742

Redakcja portalu Polityka prywatności
Legnica
Projekt pn.: "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Deklaracja dostępności
© Legnica